跳至內容

Ôi-sĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nguŏk-giù sê nē̤ng-gă có̤i sṳ̆k-sék gì ôi-sĭng

Ôi-sĭng (衛星) sê cī kuàng giàng-sĭng có̤ ciŭ-gĭ-séng ông-dông gì siŏh cṳ̄ng tiĕng-tā̤. Dê-giù gì ôi-sĭng nâ ô siŏh ciáh, hô̤ lā̤ nguŏk-giù.

Ìng-lôi có̤ gì kuàng giàng-sĭng gì hòng-tiĕng-ké hô̤ lā̤ ìng-cô̤-ôi-sĭng, ô gì sèng-âu iâ hô̤ lā̤ ôi-sĭng.