Giàng-sĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gáuk cṳ̄ng giàng-sĭng

Giàng-sĭng (行星)[1], cṳ̆-ngṳ̄ bô hô̤ lā̤ hèng-sĭng (行星)[1], sê cī cê-gă mâ̤ huák-guŏng, kuàng diâng-sĭng giàng gì siŏh lôi sĭng-giù.

Tái-iòng-hiê dâi-dŏng ô 8 ciáh giàng-sĭng, nē̤ng-gă diêu gì dê-giù cêu sê gì-dṳ̆ng siŏh lăk.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 798.