跳至內容

Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Alexandros Dâi-dá̤

Mā-gì-dóng gì Ā-lĭk-săng-dâi 3-sié (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μακεδών, sèng 356 nièng  – sèng 323 nièng ), iâ hô̤ lā̤ Ā-lĭk-săng-dâi Dâi-dá̤ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας), sê Gū Hĭ-lé-nà̤ gâe̤ng Mā-gì-dóng Uòng-guók gì siŏh ciáh guók-uòng, sèng 336 nièng gáu sèng 323 nièng câi-ôi.