Ĕu-iòng Siŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĕu-iòng Siŭ
Mū-ngṳ̄-miàng 歐陽修
Chók-sié

1007 nièng 8 nguŏk 6 hô̤ Edit this on Wikidata (1016 huói)

Mièng-iòng Edit this on Wikidata
Guó-sié Pâiu-iòng Edit this on Wikidata
guók-cĭk Pak Sòng Edit this on Wikidata
Mū-ngṳ̄ Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Si-jîn, cáuk-gă, Le̍k-sú-ha̍k-ka, céng-dê-gă, 學者, 收藏家, 哲學家, 散文家 Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng Sin Tông-su, Sin Ngó͘-tāi-sú Edit this on Wikidata
Lâu-mā 胥氏, 楊氏, 薛氏 Edit this on Wikidata
Giāng 歐陽發, 歐陽棐, 歐陽奕, 歐陽辨 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 歐陽觀 Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ 鄭氏 Edit this on Wikidata

Ĕu-iòng Siŭ (歐陽修[1], 1007 nièng 8 nguŏk 1 hô̤ - 1072 nièng 9 nguŏk 22 hô̤ ), cê Ě̤ng-cé̤ṳk (永叔), hô̤ Cói-ŭng (醉翁), sê Dṳ̆ng-guók Báe̤k-sóng(北宋) sèng-âu gì siŏh ciáh chók-miàng gì ùng-hŏk-gă (文學家). Ĭ sê「Dòng Sóng Báik-dâi-gă」 (唐宋八大家) cĭ ék.

Ùng-hŏk cáuk-pīng (文學作品)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-ùng (古文)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 《Cói-ŭng-dìng-gé》醉翁亭記
  • 《Mâi-iù-ŭng》賣油翁

Sĭ (詩)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

《Uōng-săng》遠山[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

漢字 Bàng-uâ-cê
山色無遠近, Săng sáik Ù Uōng Gê̤ṳng,
看山終日行。 Káng Săng Cṳ̆ng Nĭk Hèng.
峰巒隨處改, Hŭng Luông Sùi Chṳ̄ Gāi,
行客不知名。 Hèng Káik Bók Dĭ Mìng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 蔡根祥. 〈歐陽「修」?抑或歐陽「-{脩}-」?〉. 《中國學術年刊》. 2007, 29: 43–84. doi:10.6238/SIS.200703_(29-1).0003 —tŭng-guó 華藝學術 (中文(繁體)). 

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]