Ī-hók-sū

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ī-hók-sū (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Έφεσος) sê Gū Hĭ-lé-nà̤ gì siŏh ciáh siàng-bŏng, găh Siēu Ā-sá̤-ā, gĭng-dáng gì Tū-ī-gì gīng-nô̤i.