跳至內容

Siàng-băng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Siàng-băng (城邦) sê iù siŏh ciáh siàng-chê gâe̤ng ĭ ciŭ-biĕng tū-dê gáiu-sìng gì guók-gă. Gĭng-dáng gì Sĭng-gă-pŏ̤ gâe̤ng Vaticano, gô-dā̤ gì Gū Hĭ-lé-nà̤ gáuk guók (pī-ṳ̀ Ngā-diēng) dŭ sê sáung siàng-băng.