跳至內容

Ṳ̄-nā-guók-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ṳ̄-nā-guók-ngṳ̄
ドゥナンムヌイ
与那国物言
Huák-nguòng guók  Nĭk-buōng Liù-giù
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Chṳ̆ng-sìng-dō̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
400
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Gā-miàng
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 yoi
Glottolog yona1241
ELP Yonaguni
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Ṳ̄-nā-guók-ngṳ̄ (與那國語) sê diŏh Nĭk-buōng Liù-giù buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Nĭk-Liù Ngṳ̄-hiê Liù-giù-ngṳ̄-cŭk (日琉語系琉球語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng[1], gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 400 ciáh nè̤ng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 言語学大辞典セレクション:日本列島の言語 (Nĭk-buōng Liĕk-dō̤ gì Ngṳ̄-ngiòng). "琉球列島の言語" (Liù-giù Liĕk-dō̤ gì Ngṳ̄-ngiòng). 三省堂 1997

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]