分類:Mìng-ciō Céng-buô-dōng dōng-nguòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Mìng-ciō Céng-buô-dōng dōng-nguòng" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 4 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 4 hiĕk.