跳至內容

Siĕ Mìng-dáik

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siĕ Mìng-dáik

Siĕ Mìng-dáik (施明德, 1941 nièng 1 nguŏk 15 hô̤ – 2024 nièng 1 nguŏk 15 hô̤), Gŏ̤-hṳ̀ng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì céng-dê ìng-ŭk. Ĭ sê 1979 nièng Dài-uăng Mī-lâ̤-dō̤ Sê̤ṳ-giông gì ciō-iéu chăng-gă-ciā cĭ ék. 1994 nièng gáu 1996 nièng sê Mìng-ciō Céng-buô-dōng gì dōng-ciō-sĭk.