分類:Sáng Làu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cŭ-uái gì nè̤ng ciòng-buô sáng Làu (劉).

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 2 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 2 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

H

"Sáng Làu" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 8 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 8 hiĕk.