Làu Hèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Làu Hèng
Chók-sié Dṳ̆ng-guók Edit this on Wikidata
Guó-sié Dṳ̆ng-guók Edit this on Wikidata
guók-cĭk Se Hàn Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Gŭng-ciō Edit this on Wikidata
Lâu-mā 呂皇后 Edit this on Wikidata
Gă-cŭk 漢朝皇室 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ Háng Hiê-dá̤ Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ 孝惠張皇后 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 劉朝, 劉不疑, 劉太, 劉強, 劉武, 西漢前少帝 Edit this on Wikidata

Să̤-háng Hâiu-siéu-dá̤ (西漢後少帝, ?  – sèng 180 nièng 11 nguŏk 14 hô̤), buōng-miàng Làu Hèng (劉弘), sê Dṳ̆ng-guók Háng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, sèng 184 nièng gáu sèng 180 nièng câi-ôi.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 漢書》,出自班固《漢書》