Làu Cĕng-éng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Làu Cĕng-éng (劉增應, 1958 n. 8 ng. 24 h. - ) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ sê Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng dōng-nguòng, diŏh 2014 nièng 12 nguŏk 25 hô̤ dŏng-sōng Lièng-gŏng-gâing (Mā-cū) gì gâing-diōng.