Làu Hiēu-pŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Làu Hiēu-pŏ̤ (劉曉波, 1955 n. 12 ng. 28 h. - 2017 n. 7 ng. 13 h.) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókcáuk-gă, ùng-hŏk bìng-lâung-gă, ìng-guòng uăk-dông-gă. Ĭng-ôi huák-kī «08 Hióng-ciŏng», 2009 nièng có̤-ùi céng-dê-huâng ké̤ṳk puáng-hìng 11 nièng. 2017 nièng găk găng-lò̤ diē că chók găng-ngàng uāng-gĭ, hĕk bō̤-nguôi-cêu-ĭ. 5 lā̤-bái hâiu găk Sīng-iòng guó-sié.

Ĭ găk 2010 nièng dáik-diŏh Nobel Huò-bìng Ciōng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók tàu-tàu-ciáh hĕk-dáik Nobel Ciōng gì nè̤ng.