「Ĭng-ngṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
2600:1700:2CD0:8540:B000:1887:9F9C:10FF (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Achim55 gì sèng 1 bĭk bēng-buōng
(Fixed grammar)
4 bĭh biĕu-chiĕng: 已被回退 Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng tiàng-sê̤ṳ gāi gì iOS 應用程式編輯
~ 2600:1700:2CD0:8540:B000:1887:9F9C:10FF (Talk) sū có̤ gì siŭ-gāi duōng kó̤ Achim55 gì sèng 1 bĭk bēng-buōng)
{{twincdo|0|英語}}
irishtapia
{{Infobox ngṳ̄-ngiòng
|name=Ĭng-ngṳ̄
|nativename={{lang|en|English}}
|familycolor=indo-european
|pronunciation={{IPA|[ˈɪŋɡlɪʃ]}}
|states=[[Ó̤-ciŭ]], [[Gă-nā-dâi]], [[Ái-ī-làng]], [[Sĭng-să̤-làng]], [[Ĭng-guók]], [[Mī-guók]], [[Nàng-hĭ]], [[Hĭ-lĭ-pĭng]], [[Sĭng-gă-pŏ̤]] dēng dēng 100 gūi ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆
|region=ciō-iéu diŏh [[Să̤ Ĕu]], [[Báe̤k Ĕu]], [[Báe̤k-mī-ciŭ]], [[Dâi-iòng-ciŭ]] gâe̤ng [[Să̤ Éng-dô gùng-dō̤]] buô-hông dê-kṳ̆
|speakers=3 é 3514 uàng 8868 nè̤ng
|rank=
|script=[[Lá-dĭng cê-mō̤]]
|fam1=Indo-European
|fam2=Germanic
|fam3=West Germanic
|fam4=North Sea Germanic
|fam5=Anglo–Frisian
|fam6=[[Gū Ĭng-ngṳ̄]]
|nation=73 ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆; Ĕu-mèng, Lièng-hăk-guók gâe̤ng cĭng sâ̤ gì guók-cié cŭ-cék
|agency=
|iso1=en|iso2=eng|iso3=eng|sil=ENG
|map=[[File:Anglospeak.png|200px]]<br>gōng Ĭng-ngṳ̄ gì dê-kṳ̆
}}
[[File:EN English Language Symbol ISO 639-1 IETF Language Tag Icon.svg|left|thumb|upright|EN ([[ISO 639]]-1)]]
'''Ĭng-ngṳ̄''' (英語, ''English'') kī-nguòng găh [[Ĭng-guók]], hiêng-káik-sì ô 1 piĕ [[guók-gă]] gâe̤ng dê-kṳ̆ sāi Ĭng-ngṳ̄ có̤ [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]], gó ô iā sâ̤ guók-gă ciong Ĭng-ngṳ̄ diâng có̤ [[dâ̤-nê ngṳ̄-ngiòng]].
 
Ĭng-ngṳ̄ sê góng sié-gái sāi-ê̤ṳng huōng-ùi dék kuák gì ngṳ̄-ngiòng. Góng sié-gái dâi-mō̤ ô 3 é 5,400 uâng nè̤ng kĕk Ĭng-ngṳ̄ có̤ [[dâ̤-ék ngṳ̄-ngiòng]]. Kĕk Ĭng-ngṳ̄ có̤ [[dâ̤-nê ngṳ̄-ngiòng]] gì ìng-kēu ô 1 é 5,000 uâng gáu 15 é. Ĭng-ngṳ̄ iâ sê [[Lièng-hăk-guók]] guŏng-huŏng ngṳ̄-ngiòng cĭ ék.
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
4

次編輯

Dô̤-hòng chái-dăng