Sĭng-să̤-làng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Sĭng-să̤-làng
LocationNewZealand.png
Guók-gì
Flag of New Zealand.svg
Guók-hŭi
Coat of arms of New Zealand.svg
Céng-dê cié-dô̤ Ngiê-huôi-cié gâe̤ng gŭng-cuō lĭk-hiéng cié
Siū-dŭ Hiê-lìng-dóng
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄ (98%), Mò̤-lì-ngṳ̄ (4.2%)
Miêng-cék 268,680 km²
Ìng-kēu 4,268,000 (2007)
GDP $1280.71 é (2007)
Ìng-gĭng GDP $30,234 (2007)

Sĭng-să̤-làng (Ĭng-ngṳ̄: New Zealand) sê Tái-bìng-iòng să̤-nàng-buô gì siŏh bĭk dō̤-guók, iù lâng bĭk duâi dō̤ (Báe̤k-dō̤ gâe̤ng Nàng-dō̤) gâe̤ng siŏh piĕ dō̤-giāng cū-siàng. Sĭng-să̤-làng gì nguòng-cê̤ṳ-mìng Mò̤-lì-nè̤ng miàng Sĭng-să̤-làng có̤ "'Aotearoa", é-sé̤ṳ sê dòng-băh-hùng cĭ hiŏng. Sĭng-să̤-làng duâi-buô-hông băh-nè̤ng sê gūi dâi cĭ-sèng téng Ĕu-ciŭ chiĕng lì gì; Mò̤-lì-nè̤ng sê dék duâi gì buōng-tū mìng-cŭk; găk siàng-chê diē-sié, Ā-ciŭ hâiu-iô iâ hēng sâ̤.