New Zealand

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Sĭng-să̤-làng dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
New Zealand
LocationNewZealand.png
Guók-gì
Flag of New Zealand.svg
Guók-hŭi
Coat of arms of New Zealand.svg
Céng-dê cié-dô̤ Ngiê-huôi-cié gâe̤ng gŭng-ciō lĭk-hiéng cié
Siū-dŭ Wellington
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ĭng-ngṳ̄ (98%), Māori-ngṳ̄ (4.2%)
Miêng-cék 268,680 km²
Ìng-kēu 4,268,000 (2007)
GDP $1280.71 é (2007)
Ìng-gĭng GDP $30,234 (2007)

New Zealand (Ĭng-ngṳ̄: New Zealand), iâ huăng-ĭk có̤ Sĭng Să̤-làng hĕ̤k-ciā Néu Să̤-làng, sê Tái-bìng-iòng să̤-nàng-buô gì siŏh bĭk dō̤-guók, iù lâng bĭk duâi dō̤ (Báe̤k-dō̤ gâe̤ng Nàng-dō̤) gâe̤ng siŏh piĕ dō̤-giāng cū-siàng. New Zealand gì nguòng-cê̤ṳ-mìng Māori-nè̤ng miàng New Zealand có̤ "'Aotearoa", é-sé̤ṳ sê dòng-băh-hùng cĭ hiŏng. New Zealand duâi-buô-hông băh-nè̤ng sê gūi dâi cĭ-sèng téng Ĕu-ciŭ chiĕng lì gì; Māori-nè̤ng sê dék duâi gì buōng-tū mìng-cŭk; găk siàng-chê diē-sié, Ā-ciŭ hâiu-iô iâ hēng sâ̤.