Alexandros Dâi-dá̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Alexandros Dâi-dá̤

Macedonia gì Alexandros 3-sié (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μακεδών , sèng 356 nièng  – sèng 323 nièng ), iâ hô̤ lā̤ Alexandros Dâi-dá̤ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας ), sê Gū Hĭ-lé-nà̤ gâe̤ng Macedonia Uòng-guók gì siŏh ciáh guók-uòng, sèng 336 nièng gáu sèng 323 nièng câi-ôi.