跳至內容

Bá-uòng Biĕk-hĭ (diêng-īng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háng-cê 霸王別姬
Dō̤-iēng Dìng Kāi-gŏ̤ (陳凱歌)
Ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄
Ciō-gáe̤k Diŏng Guók-ìng (張國榮)
Diŏng Hŭng-ngiê (張豐毅)
Gṳ̄ng Lê (鞏俐)
Piéng-diòng 171 hŭng-cṳ̆ng
Gŭng-éng 1993 nièng 1 nguŏk 1 hô̤
( Hiŏng-gē̤ng)
1993 nièng 7 nguŏk 25 hô̤
( Dṳ̆ng-guók)

«Bá-uòng Biĕk-hĭ» (霸王別姬) sê siŏh buô iù Hiŏng-gē̤ng dō̤-iēng Dìng Kāi-gŏ̤ (陳凱歌) kák gì diêng-īng, găk 1993 nièng gŭng-éng. Ciō-gáe̤k sê Diŏng Guók-ìng (張國榮) gâe̤ng Diŏng Hŭng-ngiê (張豐毅). Cī buô diêng-īng dò̤-lā̤ iā-sâ̤ ciōng, bău-guák Cannes īng-diēng Gĭng cĕ̤ng-chéu Ciōng (金棕𣗬獎).

Ngiê-dāu lièng-ciék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]