跳至內容

Báe̤k-ā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báe̤k-ā

Báe̤k-ā (北亞) sê siŏh-bĭh dê-lī gái-niêng, găk Ā-ciŭ gì báe̤k-sié. Cŭ-uái duâi-buô-hông gì dê-kṳ̆ téng Siberia gâe̤ng Uōng-dĕ̤ng cū-siàng.

Guók-gă[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]