跳至內容

Dṳ̆ng-ā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-ā

Dṳ̆ng-ā (中亞) sê siŏh-bĭh dê-lī gái-niêng, găk Ā-ciŭ gì dâi-dŏng. Cŭ-uái duâi-buô-hông gì dī-huó̤ng găk dê-lī gà̤-dēng sê téng să̤-sié gáu Lī-hāi, dĕ̤ng-sié gáu Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng, nàng-sié gáu Ŏ̤-hô-gâng, báe̤k-sié gáu Ngò̤-lò̤-sṳ̆ chă-nék-giāng kṳ̆-ĭk cū-siàng.

Guók-gă[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]