Ā-ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ā-ciŭ diŏh sié-gái siông.

Ā-ciŭ (亞洲) sê sié-gái dék ék duâi gì dâi-lṳ̆k, miêng-cék sê ciòng dê-giù biēu-miêng-cék gì 8.6%, lṳ̆k-dê miêng-cék gì 29.4%. Ciòng sié-gái ô 60% gì nè̤ng găk Ā-ciŭ sĕng-uăk. Ā-ciŭ gâe̤ng Ĕu-ciŭ gì buŏng-gái-siáng sê Ural Săng (Ĭng-ngṳ̄: Ural Mountains) gâe̤ng Lī Hāi (Ĭng-ngṳ̄: Caspian Sea).

„Ā-ciŭ“ ciòng-chĭng sê „Ā-sá̤-ā“ (亞細亞[1], Ĭng-ngṳ̄: Asia), sê téng Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄ gì „Ασία“ lì gì. Có̤i cā sāi-ê̤ṳng ciā miàng gì hŏk-ciā sê Herodotus, dŏng-sì sê cī Siēu Ā-sá̤-ā.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-cā sié-gái 4 duâi ùng-mìng ô 3 ciáh sê huák-nguòng diŏh Ā-ciŭ: Mesopotamia ùng-mìng, Éng-dô-ò̤ ùng-mìng gâe̤ng Diòng-gĕ̤ng ùng-mìng.

Guók-gă[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dù-liê: Bá̤ek Ā; Dṳ̆ng Ā; Să̤ Ā; Nàng Ā; Dĕ̤ng Ā; Dĕ̤ng-nàng Ā.

Dê-kṳ̆[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 1.