Báh-uŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báh-uŏk hĕ̤k-chiā Báik-uŏk (百越) sê dó̤i gô-dā̤ diêu diŏh Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng gì sū-iū Uŏk-cŭk nè̤ng gì tūng-chĭng.

Báh-uŏk â̤ dé̤ṳng buŏng iā sâ̤ cṳ̄ng, bău-guák Găng-uŏk, Iòng-uŏk, Mìng-uŏk, Dĕ̤ng-ĕu, Nàng-uŏk, Lŏk-uŏk dēng dēng mìng-cŭk.