Báik-gūi iê-hèng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sék-tīng (室町) sì-dâi gì «Báik-gūi Iê-hèng Huôi-guóng» (百鬼夜行繪卷), uâ lāu chāu-à̤, tiông-tiông, sāng, chiăng-buó gì hó-sáung-sìng

Báik-gūi iê-hèng (百鬼夜行) sê Nĭk-buōng gì diòng-suók. Gé̤ṳ-gōng iĕk-tiĕng gì sèng-âu, siŏh gáu màng-buŏ, cêu ô iā sâ̤ iĕu-ciăng gūi-guái chók-lì iù-hèng, cuòi cêu-sê báik-gūi iê-hèng.