Bì-bà (cūi-guō)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Bì-bà
Bì-bà
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
mŭk: Rosales
kuŏ: Rosaceae
ā-kuŏ: Maloideae
sṳ̆k: Eriobotrya
cṳ̄ng: E. japonica
Hŏk-miàng
Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindl.
ê-miàng

Mespilus japonica
Photinia japonica

Bì-bà (枇杷) sê siŏh cṳ̄ng cūi-guō. Ĭ gì iông-sék chiông ngŏk-ké bì-bà, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „bì-bà“.