跳至內容

Bĭng-gì-lēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bĭng-gì-lēng gă-siông nā̤-iù gâe̤ng biāng

Bĭng-gì-lēng (冰其冷)[1], sê siŏh-cṳ̄ng siăh gì nó̤h, bô diĕng bô dáe̤ng. Ék-buăng sāi ngù-nèng hĕ̤k-chiā nā̤-iù dēng ṳ̄-cié-pīng (乳製品) có̤ nguòng-lâiu, gó gă-diē cūi-guō hĕ̤k-chiā gì-tă nó̤h, gâe̤ng hiŏng-lâiu (香料) huông siŏh-dŏi có̤ siàng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. "bĭng-gì-lēng, 冰其冷, ice-cream (variously written)."