Bŏk Hĭ-lài

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bŏk Hĭ-lài

Bŏk Hĭ-lài(薄熙來, 1949 nièng 7 nguŏk 3 hô̤ –  ) sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók gì céng-dê-gă(政治家), Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì gŏ̤-cèng guăng-uòng(高層官員). Ĭ sê Săng-să̤(山西) Dêng-siŏng(定襄) nè̤ng, sê Bŏk Ék-pŏ̤(薄一波) gì giāng. Ĭ có̤ guó Siŏng-ô-buô buô-diòng(商務部部長), 2007 nièng kī có̤ Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì Dṳ̀ng-kéng(重慶) chê-ūi cṳ̆-gé(市委書記) gâe̤ng Dṳ̆ng-iŏng céng-dê-guŏk(中央政治局) ūi-uòng(委員). 2012 nièng, buô-hâ Uòng Lĭk-gŭng(王立軍) cāu kó̤ Mī-guók liāng-sê̤ṳ-guāng(領事館), ĭng-ôi cī giông dâi-gié lŏk-dài, kăi-dṳ̀(開除) dōng-cĭk(黨籍). 2013 nièng, bô ĭng-ôi sêu-uōi(受賄), tăng-ŭ(貪污), lâng-ê̤ṳng cék-guòng(濫用職權) gì cô̤i, niăh lā̤ puáng ù-gĭ dù-hìng(無期徒刑). guŏng diŏh Cìng-siàng gáng-lò̤(秦城監牢) diē-sié.