Bŏk Hĭ-lài

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bŏk Hĭ-lài

Bŏk Hĭ-lài (薄熙來, 1949 nièng 7 nguŏk 3 hô̤ –  ) sê siŏh ciáh Dṳ̆ng-guók gì céng-dê-gă (政治家), Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì gŏ̤-cèng guăng-uòng (高層官員). Ĭ sê Săng-să̤ (山西) Dêng-siŏng (定襄) nè̤ng, sê Bŏk Ék-pŏ̤ (薄一波) gì giāng. Ĭ có̤ guó Siŏng-ô-buô buô-diòng (商務部部長), 2007 nièng kī có̤ Dṳ̆ng Gê̤ṳng gì Dṳ̀ng-kéng (重慶) chê-ūi cṳ̆-gé (市委書記) gâe̤ng Dṳ̆ng-iŏng céng-dê-guŏk (中央政治局) ūi-uòng (委員). 2012 nièng, buô-hâ Uòng Lĭk-gŭng (王立軍) cāu kó̤ Mī-guók liāng-sê̤ṳ-guāng (領事館), ĭng-ôi cī giông dâi-gié lŏk-dài, kăi-dṳ̀ (開除) dōng-cĭk (黨籍). 2013 nièng, bô ĭng-ôi sêu-uōi (受賄), tăng-ŭ (貪污), lâng-ê̤ṳng cék-guòng (濫用職權) gì cô̤i, niăh lā̤ puáng ù-gĭ dù-hìng (無期徒刑). guŏng diŏh Cìng-siàng gáng-lò̤ (秦城監牢) diē-sié.