Bayingolin

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Bayingolin, ciòng miàng hô̤ lā̤ Bayingolin Mūng-gū Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.