跳至內容

Uyghur-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uyghur-ngṳ̄
ئۇيغۇر تىلى
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók, Kazakhstan
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Sĭng-giŏng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
760 uâng
ngṳ̄-hiê
Altaic ngṳ̄-hiê
  • Turkic ngṳ̄-cŭk
    • Uyghur-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng
Guāng-lī gĭ-gáiu Sĭng-giŏng Mìng-cŭk Ùng-cê Gĕ̤ng-cáuk Ūi-nguòng-huôi
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 ug
ISO 639-2 uig
ISO 639-3 uig

Uyghur-ngṳ̄ (ئۇيغۇر تىلى) sê Uyghur-cŭk gì mū-ngṳ̄. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 760 uâng nè̤ng.