British Columbia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
British Columbia

British Columbia, iâ hô̤ lō̤ Bĭ-sĭ (卑詩) hĕ̤k Ĭng-sṳ̆k Gŏ̤-lùng-bī-ā (英屬哥倫比亞), sê Gă-nā-dâi gì siŏh ciáh sēng.