Newfoundland gâe̤ng Labrador

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Newfoundland gâe̤ng Labrador
Newfoundland and Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador
Ktaqamkuk
Akamassiss
Talamh an Éisc agus Labradar
—  Sēng  —
Newfoundland gâe̤ng Labrador gì gì
Newfoundland gâe̤ng Labrador gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Gă-nā-dâi
Siū-hū Séng John's
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 405,720 km2
Ìng-kēu (2016)
 - Dŭ-liāng 519,716 nè̤ng
 - Mĭk-dô 1.3/km2

Newfoundland gâe̤ng LabradorGă-nā-dâi gì siŏh ciáh sēng.