Să̤-báe̤k Liāng-tū (Gă-nā-dâi)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Să̤-báe̤k Liāng-tū

Să̤-báe̤k Liāng-tū (西北領土, Ĭng-ngṳ̄: Northwest Territories), iâ huăng-ĭk có̤ „Să̤-báe̤k Dê-kṳ̆“ (西北地區), sê Gă-nā-dâi gì siŏh ciáh dê-kṳ̆.