Alberta

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Alberta

Alberta, iâ hô̤ lō̤ Ái-báik-ták (艾伯塔), sê Gă-nā-dâi să̤-buô gì siŏh ciáh sēng, ché̤ṳ diŏh Rocky Săng-mĕk gì dĕ̤ng-bèng. Ĭ să̤-bèng sê Bĭ-sĭ-sēng, dĕ̤ng-bèng sê Saskatchewan, báe̤k-bèng sê Să̤-báe̤k Liāng-tū, nàng-bèng sê Mī-guókMontana.

Alberta ĭng-ôi chók-sāng cêng sâ̤ mŭk-cài, siŏh-iù gâe̤ng tiĕng-iòng-ké, gó̤-chṳ̄ sê Gă-nā-dâi gĭng-cá̤ cêng-gó̤ huák-dăk gì dê-kṳ̆. Alberta gó sĕng-sāng cuòng Gă-nā-dâi chă-bók-dŏ̤ siôh-buáng gì ngù-nṳ̆k.

Alberta gì sēng-huôi sê Edmonton, dék duâi gì siàng-chêCalgary.