Buò-gì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
?Buò-gì
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
(muôi hŭng ngék) Monocots
(muôi hŭng ngék) Commelinids
mŭk: Arecales
kuŏ: Arecaceae
sṳ̆k: Livistona
cṳ̄ng: L. chinensis
Hŏk-miàng
Livistona chinensis
(Jacquin) R. Brown ex Martius in C. F. P. von Martius et al.
Livistona chinensis

Buò-gì (蒲葵) sê siŏh cṳ̄ng sĭk-ŭk. Ĭ gì niŏh-niŏh â̤ có̤ buò-siéng, dāu-lĭk hĕ̤k-ciā sáu-chiū.