跳至內容

Buó-ĭ-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Buó-ĭ-ngṳ̄
Haausqyaix(新布依文)
Hauƽyəiч(老布依文)
Tĕ̤k-ĭng [xaːu˧˥ ˀjai˧˩]
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Gói-ciŭ
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
200 uâng
ngṳ̄-hiê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 tai
ISO 639-3 pcc

Buó-ĭ-ngṳ̄(布依語, Haausqyaix) sê Dṳ̆ng-guók Gói-ciŭ Buó-ĭ-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 200 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]