跳至內容

Buó-ĭ-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Buó-ĭ-cŭk (布依族, Buó-ĭ-ngṳ̄: Buxqyaix) sê Dṳ̆ng-guók gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Gói-ciŭ. Buó-ĭ-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Buó-ĭ-cŭk gōng Buó-ĭ-ngṳ̄.