Céng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Céng-ngṳ̄
晋语
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Săng-să̤; Nô̤i Mùng-gū dṳ̆ng-buô; Ò̤-báe̤k, Ò̤-nàng gâe̤ng Siēng-să̤ gì siŏh buô-hông
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
6305 uâng
ngṳ̄-hiê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cjy
Céng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng

Céng-ngṳ̄ (晉語) sê Dṳ̆ng-guók Săng-să̤ nè̤ng gì mū-ngṳ̄. Gĭng-dáng gōng ciā uâ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 6305 uâng.