Cĕu Tīng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cĕu Tīng (騶郢, ? - s 135 n.) sê Mìng-uŏk-guók gì siŏh ciáh guók-uòng. Ĭ sê Ù-cṳ̆ gì giāng.

Tīng câi-ôi gì sèng-âu Mìng-uŏk có̤i giòng-duâi. Sèng 138 nièng, Tīng páh Dĕ̤ng-ĕu-guók, tài sī hī guók gì guók-uòng. Háng Ū-dá̤ puái buô-dôi kó̤ dó̤i-chiū Dĕ̤ng-ĕu. Tīng huák-hiêng Háng-dièu buô-dôi giòng-duâi, dái bĭng diōng chió. Dĕ̤ng-ĕu páh mâ̤ guó Mìng-uŏk, mò̤-niĕ-ài ciŏng guók-gă buăng gáu Diòng-gĕ̤ng, Huài-ò̤ hī siŏh dái kó̤, Mìng-uŏk uòng-ciòng ciéng-liāng Dĕ̤ng-ĕu gì tū-dê.

Sèng 135 nièng, Cĕu Tīng chĭng-liŏh Nàng-uŏk-guók, Nàng-uŏk páh mâ̤ guó ĭ, iéu-giù Háng-dièu lì dó̤i-chiū. Háng Ū-dá̤ bô puái iā sâ̤ gì bĭng lì páh Mìng-uŏk. Tīng gì diê Ṳ̀-siêng tài sī ĭ, hióng Háng-dièu dàu-hòng. Háng-dièu hŭng Ṳ̀-siêng có̤ Dĕ̤ng-uŏk guók-uòng, lêng-ngôi bô lĭk Cĕu Tiū có̤ Iù-uòng. Ciŏng-uâng, Mìng-uŏk sĭk-cié cêu biéng 2 ciáh guók-gă lāu.