跳至內容

Cṳ̀-hĭ Tái-hâiu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cṳ̀-hĭ Tái-hâiu

Cṳ̀-hĭ Tái-hâiu (慈禧太后, 1835 n. 11 ng. 29 h. - 1908 n. 11 ng. 15 h.) sê Muāng-chĭng muăk-gĭ gì siŏh ciáh huòng-tái-hâiu, iâ sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng chók-miàng gì céng-dê-gă.

Cṳ̀-hĭ sê Muāng-ciŭ Siŏng-uòng-gì nè̤ng, sáng Yehe Nara. Ĭ sê Hièng-hŭngsá̤-bò̤, iâ sê Dùng-dê chĭng-chĭng gì nông-nā̤. Téng 1862 nièng gáu 1908 nièng ùi cī, Cṳ̀-hĭ sê Muāng-chĭng gì sĭk-cié tūng-dê-ciā, Dùng-dê gâe̤ng Guŏng-sê̤ṳ dŭ diŏh tiăng ĭ gì chói. Sī lō̤ ī-hâiu, ié-hô̤ Háu-kĭng Hiēng-huòng-hâiu (孝欽顯皇后, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: ᡥᡳᠶᠣᠣᡧᡠᠩᡤᠠ
ᡤᡳᠩᡤᡠᡷᡳ
ᡳᠯᡝᡨᡠ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡥᡝᠣ
).