Dùng-dê Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dùng-dê Huòng-dá̤

Dùng-dê Huòng-dá̤ (同治皇帝, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: ᠶᠣᠣᠨᡳᠩᡤᠠ
ᡩᠠᠰᠠᠨ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1856 n. 4 ng. 27 h. - 1875 n. 1 ng. 12 h.), miàng Cái-sùng (載淳, ᡯᠠᡳ ᡧᡠᠨ), sê Muāng-chĭng gì dâ̤ 9 ciáh huòng-dá̤, 1861 nièng gáu 1875 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Dùng-dê (同治). Ĭ sê Hièng-hŭng mì-ék gì siŏh ciáh giāng.

Dùng-dê câi-ôi gì sèng-âu, iù Cṳ̀-hĭ Tái-hâiu (ĭ nòng-nā̤) gâe̤ng Cṳ̀-ăng Tái-hâiu (Hièng-hŭng gì huòng-hâiu) cà̤ ché̤ṳ-lī dâi-gié. 1864 nièng, miĕk Tái-bìng-tiĕng-guók.

Cṳ̀-hĭ gâe̤ng Dùng-dê gì lâu-mā có̤ mâ̤ huò, Dùng-dê giéng-gáe̤k sĕng-uăk mò̤-mê, iā sèu giàng kó̤ gê-guāng diē-sié pièu. 1875 nièng bâng-sī, hī sèng-âu ĭ nâ ô 19 huói. Miêu-hô̤ Mŭk-cŭng (穆宗), ié-hô̤ Ngiê-huòng-dá̤ (毅皇帝). Áng guăng-huŏng gì gōng-huák, ĭ sê chók-dâu sī gì, bók-guó mìng-găng dŭ gōng ĭ sê kó̤ gê-dáing ī-hâiu niēng muòi-dŭk sī gì.

Dùng-dê mò̤ giāng, Cṳ̀-hĭ téng ĭ chĭng-cé̤ṳk-báh diê diē-sié giēng chók Guŏng-sê̤ṳ lì ciék ĭ gì băng.