跳至內容

Guŏng-sê̤ṳ Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guŏng-sê̤ṳ Huòng-dá̤

Guŏng-sê̤ṳ Huòng-dá̤ (光緒皇帝, Muāng-ciŭ-ngṳ̄: ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ
ᡩᠣᡵᠣ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1871 n. 8 ng. 14 h. - 1908 n. 11 ng. 14 h.), miàng Cái-tièng (載湉, ᡯᠠᡳ ᡨᡳᠶᠠᠨ), sê Muāng-chĭng gì dâ̤ 10 ciáh huòng-dá̤, 1875 nièng gáu 1908 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Guŏng-sê̤ṳ (光緒).

Ĭ sê Dùng-dê gì chĭng-cé̤ṳk-báh-diê. 1875 nièng Dùng-dê bâng-sī mò̤ giāng, Cṳ̀-hĭ Tái-hâiu téng huòng-cŭk diē-sié giēng chók ĭ lì dĕng-gĭ ciék-băng. Bók-guó ĭ iā sâ̤ dâi-gié diŏh tiăng Cṳ̀-hĭ gì chói.

Ĭ găk 1898 nièng huák-dông Muô-sók Biéng-huák, gáu-muōi-lāu buóh siōng ciŏng Cṳ̀-hĭ guŏng kī lì, có̤i cṳ̄ng sék-bâi, ké̤ṳk Cṳ̀-hĭ guŏng diŏh Dṳ̆ng-nàng-hāi diē-sié. 1908 nièng sī, mìng-găng gōng-huák sê ĭ ké̤ṳk Cṳ̀-hĭ dŭk-sī gì. Miêu-hô̤ Dáik-cŭng (德宗), ié-hô̤ Gīng-huòng-dá̤ (景皇帝). Ĭ iâ mò̤ giāng, ĭ gì dĭk Puō-ngì ciék-băng.