Chái-guă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Chái-guă
Chái-guă
Chái-guă gì huă
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
mŭk: Cucurbitales
kuŏ: Cucurbitaceae
sṳ̆k: Cucumis
cṳ̄ng: C. sativus
Hŏk-miàng
Cucumis sativus
L.

Chái-guă (菜瓜), iâ hô̤ lā̤ uòng-guă (黃瓜), uŏk (⿱艹越)[1], sê siŏh cṳ̄ng guă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 304.