跳至內容

Chĭng-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Niék-sé cáik-ké
  Cô̤-biĕu-hiê     Cáik-ké     Lĭk
  Chŭng
  315°   Lĭk-chŭng     2 nguŏk 4 hô̤ gáu 5 hô̤
  330°   Ṳ̄-cūi   2 nguŏk 18 hô̤ gáu 19 hô̤
  345°   Gĭng-dĭk     3 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  0°   Chŭng-hŭng   3 nguŏk 20 hô̤ gáu 21 hô̤
  15°   Chĭng-mìng     4 nguŏk 4 hô̤ gáu 5 hô̤
  30°   Gók-ṳ̄   4 nguŏk 20 hô̤ gáu 21 hô̤
  Hâ
  45°   Lĭk-hâ     5 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  60°   Siēu-muāng   5 nguŏk 21 hô̤ gáu 22 hô̤
  75°   Mòng-cṳ̄ng     6 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  90°   Hâ-cé   6 nguŏk 21 hô̤ gáu 22 hô̤
  105°   Siēu-sṳ̄     7 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  120°   Duâi-sṳ̄   7 nguŏk 22 hô̤ gáu 23 hô̤
  Chiŭ
  135°   Lĭk-chiŭ     8 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  150°   Chṳ̄-sṳ̄   8 nguŏk 23 hô̤ gáu 24 hô̤
  165°   Băh-ló     9 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  180°   Chiŭ-hŭng   9 nguŏk 23 hô̤ gáu 24 hô̤
  195°   Hàng-ló     10 nguŏk 8 hô̤ gáu 9 hô̤
  210°   Sŏng-gáung     10 nguŏk 23 hô̤ gáu 24 hô̤
  Dĕ̤ng
  225°   Lĭk-dĕ̤ng     11 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  240°   Siēu-siók   11 nguŏk 22 hô̤ gáu 23 hô̤
  255°   Duâi-siók     12 nguŏk 7 hô̤ gáu 8 hô̤
  270°   Dĕ̤ng-cé   12 nguŏk 21 hô̤ gáu 22 hô̤
  285°   Siēu-hàng     1 nguŏk 5 hô̤ gáu 6 hô̤
  300°   Duâi-hàng   1 nguŏk 20 hô̤ gáu 21 hô̤

Chĭng-mìng (清明) sê Dṳ̆ng-guók nùng-lĭkniék-sé cáik-ké cĭ-ék, diŏh chŭng-hŭng gâe̤ng gók-ṳ̄ cĭ găng. Chĭng-mìng gì sì-găng chă-bók-dŏ̤ diŏh să̤-lĭk 4 nguŏk 4 hô̤ gáu 6 hô̤ cĭ găng gì siŏh nĭk. Chĭng-mìng cī siŏh nĭk sê diòng-tūng cáik-nĭk Chĭng-mìng-cáik.

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Chĭng-mìng gók-ṳ̄, gàng sī lō̤-cṳ̄ (清明穀雨, 寒死老子): é-sé̤ṳ gōng diŏh cī lâng ciáh cáik-ké gì sèng-âu tiĕng-ké biéng-huá iā duâi, lâu-nè̤ng iā ṳ̀ng-ê sêu-gàng.