跳至內容

Christopher Columbus

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Christopher Columbus

Christopher Columbus (1450 n. 10 ng. 31 h. - 1506 n. 5 ng. 20 h.) É-dâi-lé Genova nè̤ng, sê Ĕu-ciŭ lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng có̤i chók-miàng gì siŏh ciáh hòng-hāi-gă gâe̤ng sĭk-mìng-ciā. Ĭ sê tàu ciáh gáu Mī-ciŭ gì Ĕu-ciŭ nè̤ng, dó̤i-chiū Să̤-băng-ngà ciéng-liāng Mī-ciŭ. Bók-guó ĭ táu-dā̤ dŭ mâ̤ báik cê-gă huák-hiêng gì sê siŏh ciáh sĭng-dâi-lṳ̆k, gó-nâ-háng gáu gì sê Éng-dô.