Mī-ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Mī-ciŭ

Mī-ciŭsié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh dâi-lṳ̆k. Mī-ciŭ â̤ dé̤ṳng buŏng Báe̤k Mī-ciŭ gâe̤ng Nàng Mī-ciŭ 2 ciáh ciŭ.