Să̤-băng-ngà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Să̤-băng-ngà Uòng-guók
Reino de España
Flag of Spain.svg Escudo de España.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Să̤-băng-ngà gì sū-câi.
Să̤-băng-ngà gì sū-câi.
Siū-dŭ Madrid
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 504 645 km2
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Ĕu-nguòng
GDP (mìng-ngiê siông gì) $1.394 uâng-é (2013 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $30, 741(2013 nièng)
HDI 0.885(2013 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ ESP
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .es
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +34

Să̤-băng-ngà (西班牙, Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: España) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, nàng-buô sê Dê-dṳ̆ng-hāi. Să̤-băng-ngà sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]