Să̤-băng-ngà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Să̤-băng-ngà Uòng-guók
Reino de España
Să̤-băng-ngà gì
guók-gì
Să̤-băng-ngà guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Plus ultra
"Kó̤ gó huông gì dê-huŏng"
Guók-gŏ̤: Marcha Real
"Uòng-gă céng-hèng-kuóh"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Madrid
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄
Céng-hū dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng
• guók-uòng
Felipe 6-sié
• siū-sióng
Pedro Sánchez
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ngiê-huôi
Chăng-ngiê-iêng
Cé̤ṳng-ngiê-iêng
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
505,990 km2 (195,360 sq mi) (dâ̤ 51 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.89
Ìng-kēu
• 2020 nièng gū-gié
Neutral increase47,450,795 (dâ̤ 30 miàng)
• Mĭk-dô̤
94/km2 (243.5/sq mi) (dâ̤ 120 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.942 uâng-é (dâ̤ 15 miàng)
• Bìng-gĭng
$41,736 (dâ̤ 32 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase$1.450 uâng-é (dâ̤ 13 miàng)
• Bìng-gĭng
$31,178 (dâ̤ 26 miàng)
Gini (2019 nièng) Positive decrease 33.0
dṳ̆ng · dâ̤ 103 miàng
HDI (2019 nièng) Increase 0.904
cĭng gŏ̤ · dâ̤ 25 miàng
Sì-kṳ̆ UTC⁠±0 ~ +1 (WET / CET)
• Hâ-lêng-sì (DST)
UTC+1 ~ +2 (WEST / CEST)
Sì-găng gáik-sék dd/mm/yyyy (CE)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +34
ISO 3166 dâi-hô̤ ES
Uōng-mĭk sáuk-siā .es

Să̤-băng-ngà (西班牙, Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: España) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, nàng-buô sê Dê-dṳ̆ng-hāi. Să̤-băng-ngà sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.