Ciŭ-ĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
周易

《Ciŭ-ĭk》 (周易) iâ hô̤ lā̤ 《Ĭk-gĭng》(易經), sê gū-dô̤i Dṳ̆ng-guók gì siŏh buōng gĭng-cṳ̆ gâe̤ng 《Sé-cṳ̆ Ngū-gĭng(四書五經)》 cĭ-ék.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]