跳至內容

Dáik-ngòng-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dáik-ngòng-cŭk (德昂族), iâ hô̤ lā̤ Palaung-cŭk, sê Nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guók, Miēng-diêng gâe̤ng Tái-guók. Dáik-ngòng-cŭk iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Dáik-ngòng-cŭk gōng Dáik-ngòng-ngṳ̄.