跳至內容

Dâe̤ng-hiĕk-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
kĕ̤ng-kĕ̤ng

Dâe̤ng-hiĕk-hŏk (洞穴學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-lī-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu săng gà̤-dēng gì lĕ̤ng-lĕ̤ng (窿窿) gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī Kuŏ-hŏk (地理科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]