Cūi-ùng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cūi-ùng-hŏk (水文學) sê Dê-giù Kuŏ-hŏk gâe̤ng Dê-lī-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ngiĕng-géu Dê-giù diē-sié gì cūi gì hŏk-kuŏ.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī Kuŏ-hŏk (地理科學)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]