跳至內容

Dâi-lī-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Dâi-lī-guók (大理國[1], Băh-ngṳ̄: Dablit Guaif ), ôi-dé găk gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng dê-kṳ̆, sê siŏh bĭh gô-dā̤ gì guók-gă, iâ sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh bĭh iù Băh-cŭk gióng-lĭk gì guók-gă. Dâi-lī-guók găk 1254 nièng ké̤ṳk Mùng-gū Dá̤-guók (蒙古帝國) chók-bĭng miĕk dâi.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 段玉明 著. 大理國史. 昆明: 雲南民族出版社. 2003. ISBN 978-7-5367-2480-8. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dâi-lī-guók ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.