跳至內容

Băh-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Băh-cŭk (白族, Băh-ngṳ̄: Baipho) sê Hùng-nàng gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Băh-cŭk gōng Băh-ngṳ̄.